orczy logo

A Miénk a ház! az Orczy Kultúrkert Egyesület városvédő munkacsoportja

miénk a ház logó

TANULJ A VÁROSTÓL!

Elődeink szelleme máig itt van az utcákon, a házfalak között, és ha ezt felfedezzük, akkor biztosan másképp fogunk az utca kövére lépni.

Telefon: +36 70 313 1723 I E-mail: info@mienkahaz.hu

Iratkozzon fel Hírlevelünkre!
blog facebook

EGY ELFELEDETT VÁROSRÉSZ – SÉTA A LŐPORTÁRDŰLŐ VÁROSRÉSZBEN

Ha a Nyugati pályaudvar mellett elindulunk a Váci úton, rögtön szemünk elé tűnik az Árpád-házi Szent Margit Plébániatemplom historizáló épülete. A templom mögött elterülő városrészt hajdanán Lőportárdűlőnek hívták. A mai 13. kerületi közigazgatás sajnos nem éltette tovább ezt a nevet, ugyanakkor a terület máig meglehetősen karakteres része a városnak.

Se nem külváros, de nem is belváros, és a nevet adó egykori katonai létesítményeknek mai napig meghatározó az építészeti jelenléte a Szabolcs utca – Lehet- utca – Róbert Károly körút és a Váci út között elnyúló városrészben. Sétáljon ezen, a talán kevésbé ismert területen, és ismerje meg Budapest városépítésének egy nagyon izgalmas időszakát!

Kezdjük a sétát a Szent Margithoz címzett templomnál.

 • 1. állomás - ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT PLÉBÁNIATEMPLOM

  A TEMPLOM

  A templomot 1933. október 15-én szentelték fel. Építését hosszas vita előzte meg. A kora újkori Pest városának ezen a területen hú- zódott a köztemetője (Lehel utca – Váci – Dózsa György út közötti területen), amelyet az 1870-es években ugyan felszámoltak, de a terület további rendezése sokáig váratott magára. Ez idő alatt spontán módon jött létre az észak pesti piac, amelyet a főváros sokáig nem ismert el, mint hivatalos árusítóhely, ezért vásárcsarnok tulajdonképpen 2002-ig nem épülhetett. Az 1930-as években borzolta a kofák kedélyét, amikor híre ment, hogy plébániatemplom, egyházi iskola és egyéb épületek számára a főváros átengedte a terület az egyháznak. Végül a tervezett egyházi épületekből csak a templom valósult meg, és így bőven maradhatott hely a piac számára is. Möller István érdekes „játékként” tervezte meg a plébániatemplomot: azt a zsámbéki román kori romtemplom rekonstrukciójaként álmodta meg. A historizáló külső ellenére a szerkezet modern, vasbetonvázas. Amikor felszentelték, az Árpád-házból való Margit még csak boldog volt. Szentté csak 1943-ban avatták.

  Kerülje meg a templomot, és induljon el a Lehel csarnoktól balra nyíló parkon át, a Kassák Lajos utca torkolatáig!

  Séta egy eltűnt városrészben Séta egy eltűnt városrészben
 • 2. állomás - LEHEL CSARNOK

  A CSARNOK

  Pest a 19. század végig megadóztatta a városba behozott élelmiszereket. A Váci út mentén 3 vámház is volt egykor, amelyek közül az egyik kb. a mai Lőportár utca – Váci út sarkán állt. A termékeiket eladásra kínáló parasztok átjutván a vámhatáron, az első kínálkozó lehetőséget kihasználva spontán módon hozták létre a maguk piacát egy korábbi temető felszámolt, és rendezetlen területén a Váci út és Lehel utca között. Bár Budapest vezetésének határozott elképzelése volt, mi módon rendezi majd ezt a területet, ez soha nem valósult meg. Az elképzelés szerint itt is bérházak húzódtak volna, illetve egy sétatér és egyházi létesítmények épültek volna. A telekosztás meg is történt, ám a Bulcsú utcától délre a házak soha nem készültek el. Ezért is van az, hogy mai napig a Kassák Lajos utca házszámozása 8-cal, illetve 7-tel kezdődik. A kisebb házszámok helyét soha nem építették be, és azokat ma a csarnok épülete foglalja el. A kulturált vásározási feltételek csak 2002-ben teremtődtek meg, amikor is elkészült a mai csarnok épülete Rajk László tervei alapján.

  Induljon el a Kassák Lajos utcán és a Taksony utca torkolatáig.

  Séta egy eltűnt városrészben Séta egy eltűnt városrészben
 • 3. állomás - KASSÁK LAJOS UTCA 22.

  A BUDAPEST-ANGYALFÖLDI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TEMPLOMA

  A klasszicizáló stílusú templom 1938-ra készült el, a hívek adakozásából, Sándy Gyula tervei alapján. (Sándy tervezte többek között a Széll Kálmán téri postapalotát is). Harangját a híres angyalföldi gyáros, a Láng család adományozta. A templomi padokat a Deák téri templomból kapták meg leselejtezés után. Sajnos a 2. világháború sok kárt okozott a templomban és a szomszédos parókia épületé- ben is. A háború után elkészült harangja ma a legnagyobb evangélikus harang a pesti oldalon.

  Haladjon tovább a Taksony utcán a Tüzér utcáig, majd itt forduljon balra.

  Séta egy eltűnt városrészben Séta egy eltűnt városrészben
 • 4. állomás - TÜZÉR UTCA 19-23. (TAKSONY UTCA SAROK)

  BÁRCZY-FÉLE TISZTVISELŐ HÁZAK

  A kettős fasorral ékített Tüzér utcán besétálva egy óriási, kastélyszerűen komponált épületet találunk. Ez Bárczy István polgármestersége idején épült az 1910-es évek elején, főleg tisztviselők számára. Az épület főhomlokzata a Dózsa György útra néz. Ennek közepén – utalván arra, hogy az épület a főváros beruházásaként készült – Budapest címere látható színes, mázas majolikából. A 19. században ezen a területen húzódott az újkori Pest zsidó temetője. Ezt a köztemetővel egy időben számolták fel, hogy a 20. század elején a helyére épülhessen ez a Tüzér utcai bérház csoport, valamint a Lehel utcai sarkon egy impozáns kialakítású iskola.

  A Taksony utcán haladjon a Lehel utcáig. Itt forduljon balra, és menjen át a zebrán a Dózsa György út túloldalára.

  Séta egy eltűnt városrészben Séta egy eltűnt városrészben
 • 5. állomás - DÓZSA GYÖRGY ÚT 136.

  EGYKORI ELEMI ISKOLA ÉPÜLETE, 1910
  (MA ÉNEK-ZENEI ÉS TESTNEVELÉSI ÁLTALÁNOS ISKOLA)

  Szintén a Bárczy-program része volt, hogy főleg a külvárosokban iskolák épüljenek. A polgármester arra is gondot fordított, hogy városképileg is igényes alkotások jöjjenek létre, mindamellett, hogy a diákok is művészi igényességgel kialakított környezetben tanuljanak. Ez az iskola Balázs Ernő tervei alapján épült, és kívül-belül az egyik legigényesebb építészeti alkotás a korszak iskolaépületei közül. Homlokzatán mozaik fríz fut végig, ami a gyermekélet szépségeiről mesél. Mivel ez idő tájt az iskolai osztályokat a nemek szerint elkülönítették, ezért a fiúk és a lányok más-más bejáratot használtak.

  Haladjon tovább a Dózsa György úton.

  Séta egy eltűnt városrészben Séta egy eltűnt városrészben
 • 6. állomás - DÓZSA GYÖRGY ÚT 53.

  EGYKORI SZEKERÉSZ LAKTANYA (MA BUDAPESTI HONVÉD
  SPORTEGYESÜLET. SZEMBEN A BÁRCZY-FÉLE TÜZÉR UTCAI HÁZAK ÁLLNAK.)

  Az 1800-as évek végén a Lőportárdűlő városrészben összesen 7 katonai létesítmény (3 laktanya, tábori sütöde, élelmezési raktár, katonai gőzmosoda és helyőrségi kórház) létesült. Ezek közül most az ún. Szekerész laktanya épülete előtt áll. Ha besétál a mai Honvéd Sportegyesület által használt épületegység udvarára, jó pár eredeti épületet felfedezhet. A laktanya a nevét onnan nyerte, hogy a harcokban tartalékként felvonultatott kocsikat, szekereket, tartalék lovakat őrizték itt, illetve az ezek kiszolgálását végző katonák (és időnként családtagjaik) éltek a laktanya területén. Ha a Tüzér utca felé eső külső téglafalat (a 4. fa után) figyelmesen megnézzük, több, az 1800-as évek végéről származó karcolatot olvashatunk a falakon.

  A Tüzér utca sarkán találja az észak pesti városrész zsinagógáját.

  Séta egy eltűnt városrészben Séta egy eltűnt városrészben
 • 7. állomás - DÓZSA GYÖRGY ÚT 55.

  ZSINAGÓGA

  1909-re készült el a Baumhorn Lipót által tervezett zsinagóga, amely a meghiúsult lipótvárosi zsinagógát igyekezett pótolni az északi városrészben élő zsidóság számára. A központi teret kör alakú kupola fedi. Az összes férőhely száma eredetileg 1206 volt. A belső falakat sárga, kék, vörös és barna színű geometrikus motívumok díszítik. A 2. világháború alatt 1944-ben gyűjtőtábornak használták az épületet. A vészkorszak elmúltával azonban a zsidóság lélekszáma annyira megfogyatkozott, hogy a közösség az udvaron álló, egykori kultúrterembe szorult, a zsinagógát raktárnak használták. 1986-ban a Honvéd átvette az épületet, ma a boksz- és vívószakosztály működik itt.

  Sétáljon tovább a Tüzér utcában a Botond utcáig. A dróthálós kerítéssel körülvett tömbre a Tüzér utcáról kiskapu nyílik. Ha itt besétál, egy 1880-as évekbeli lakótelepen találja magát. Sétáljon keresztül a házak között a Kassák Lajos utcai kijáratig.

  Séta egy eltűnt városrészben Séta egy eltűnt városrészben
 • 8. állomás - BOTOND/ TÜZÉR/HUBA/KASSÁK L. U. ÁLTAL HATÁROLT TÖMB

  „KILENCHÁZAK”

  Az Első Budapesti Gőzmalom Rt. főként lengyel vendégmunkásai számára építette fel azt a lakónegyedet, ami a „kilencházak” néven ívódott be a városi köztudatba. A négy utca által határolt telektömbön 9 darab, egyemeletes ikerházat építettek 1885-ben, ahol a gőzmalom munkásai éltek. Ez volt Budapest egyik legkorábbi munkáslakótelepe. A telken egy további épület áll(ott), ahol a közös fürdő és mosókonyha volt. A házak közötti sufnikat ma is megtalálhatjuk, ahogy azt az ásott kutat is, ami az egykor itt élők vízigényét szolgálta ki.

  Séta egy eltűnt városrészben Séta egy eltűnt városrészben
 • 9. állomás - PAPP LÁSZLÓ TÉR

  KÁRMELHEGYI BOLDOGASSZONY KÁRMELITA TEMPLOM ÉS RENDHÁZ

  2016-ig nem volt neve ennek a kis térnek. Akkor került ide a híres bokszoló szobra, illetve ekkor nevezték el róla ezt a közterületet. Nem véletlenül, hisz Papp Laci a közeli Kassák Lajos utca 48-ban lakott fiatal korában. A teresedést eredetileg a szomszédos karmelita templom miatt alakíthatták ki, hogy így a neogótikus istenházára még jobb rálátás nyíljon. A templom 1899-re készült el az akkor még Terézvároshoz tartozó városrész északi részén, az egyre gyarapodó gyári munkásság lelki fejlődését szolgálandó. A főváros jelképes összegért adott telket a karmelitáknak a rendház és a templom felépítésére. (Tervezte Hofhauser Antal.) A szentély freskóján a Prágai Kis Jézus látható az angyalföldi nép társaságában.

  Térjen vissza a Dózsa György útra, és haladjon a Váci út irányába (jobbra). Az Angyalföldi utca sarkán egy sárga, tornyos épületet talál.

  Séta egy eltűnt városrészben Séta egy eltűnt városrészben
 • 10. állomás - DÓZSA GYÖRGY ÚT 152.

  NÉPSZÁLLÓ

  A Népszálló épületét Bárczy István polgármestersége alatt építették, és a maga nemében egyedülálló volt a korban. Olyan emberek kaphattak itt pár fillérét szállást, akiknek nem volt Budapesten otthonuk, munkavégzésük viszont idekötötte őket. A szociális gondoskodás egyik legkorábbi megnyilvánulása ez az épület a főváros területén. Tervezői Schodits Lajos műépítész és Eberling Béla építész voltak. A szecessziós épület 1910-11-ben épült fel. Mind homlokzata, de főleg a belső terek gazdagon díszítettek voltak, az ebédlő falát valamikor Undi Mariska falfestményei díszítették, a díszkutakat a Zsolnay-gyártól rendelték. Sajnos ezek egy része már nem létezik. Jelenleg hajléktalanszállóként műkődik.

  Sétánk itt véget ért. Köszönjük, hogy velünk sétált. Fedezze fel Budapest szépségeit többi ingyenes sétánkon vagy várjuk szervezett túráinkon. Tanuljunk a várostól! Legyen a miénk minden ház!

  Séta egy eltűnt városrészben Séta egy eltűnt városrészben